3. Nhận lương như thế nào?

Đăng bởi Huân Huân Ngày đăng: 10/12/2017

Hàng tháng căn cứ vào số giờ làm, loại ca làm (ca ngày thường hay tối, cuối tuần hay ca chất lượng cao) bộ phận kế toán tính lương cho nhân viên và chuyển tiền vào tài khoản vào đúng ngày 15 hàng tháng.

Bạn đã đăng ký thành công khóa học

x
0397 898 670