Chính sách bảo mật thông tin

A. Thu thập Thông tin Cá nhân

Thông tin Cá nhân là thông tin về bạn mang tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn tên, số chứng minh thư nhân dân, số giấy khai sinh, số hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, số fax, thông tin ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, dân tộc, giới tính, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tình trạng cư trú, nền tảng giáo dục, tình trạng tài chính, sở thích cá nhân, địa chỉ thư điện tử (email) của bạn, nghề nghiệp, định danh của bạn trong GiupViecTot, thông tin của bạn trong GiupViecTot, ngành làm việc của bạn, bất kỳ thông tin nào về bạn mà bạn đã cung cấp cho GiupViecTot trong các đơn đăng ký, đơn xin gia nhập hoặc bất kỳ đơn tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn đã được hoặc sẽ được GiupViecTot thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý theo thời gian và bao gồm các thông tin cá nhân nhạy cảm như các dữ liệu về sức khỏe, tôn giáo hoặc tín ngưỡng tương tự khác.

B. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin

1. Phạm vi thu thập thông tin:

‘Thông tin Cá nhân’ là thông tin về người dùng mang tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn tên, số chứng minh thư nhân dân, số giấy khai sinh, số hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, số fax, thông tin ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, dân tộc, giới tính, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tình trạng cư trú, nền tảng giáo dục, tình trạng tài chính, sở thích cá nhân, địa chỉ thư điện tử (email) của người dùng, nghề nghiệp, định danh của người dùng trong GiupViecTot, thông tin của người dùng trong GiupViecTot, ngành làm việc của người dùng, bất kỳ thông tin nào về người dùng mà người dùng đã cung cấp cho GiupViecTot trong các đơn đăng ký, đơn xin gia nhập hoặc bất kỳ đơn tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin nào về người dùng đã được hoặc sẽ được GiupViecTot thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý theo thời gian và bao gồm các thông tin cá nhân nhạy cảm như các dữ liệu về sức khỏe, tôn giác hoặc tín ngưỡng tương tự khác.

Việc người dùng cung cấp Thông tin Cá nhân của người dùng là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu người dùng không cung cấp cho GiupViecTot Thông tin Cá nhân của người dùng, GiupViecTot sẽ không thể xử lý Thông tin Cá nhân của người dùng cho các Mục đích và Mục đích Bổ sung như được nêu dưới đây.

Nếu người dùng là một đại lý, người bán hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ, việc cung cấp Thông tin Cá nhân của người dùng là bắt buộc, và việc không cung cấp Thông tin Cá nhân của người dùng sẽ là hành vi vi phạm pháp luật hoặc các quy định pháp lý, và có thể khiến GiupViecTot không thể hợp tác với người dùng để cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm hoặc thực hiện các khoản thanh toán cho người dùng về sản phẩm hoặc dịch vụ mà người dùng cung cấp.

Bên cạnh những Thông tin Cá nhân người dùng trực tiếp cung cấp cho GiupViecTot, GiupViecTot có thể thu thập Thông tin Cá nhân của người dùng từ nhiều nguồn khác nhau như:

Điền các đơn đăng ký hoặc đơn xin gia nhập hoặc các đơn tương tự khác;
Từ các nguồn công khai khác như danh bạ;
Từ các trang mạng xã hội của GiupViecTot, nếu người dùng theo dõi, thích hoặc người dùng là fan của các trang đó;
Từ các tổ chức báo cáo tín dụng;
Khi người dùng tương tác và giao tiếp với GiupViecTot tại bất kỳ sự kiện hay hoạt động nào;
Khi người dùng tham gia các cuộc thi do GiupViecTot tổ chức
Từ nhiều thực thể hoặc đơn vị thuộc GiupViecTot; hoặc
Qua việc sử dụng các trang web của GiupViecTot, bao gồm tất cả các trang web do GiupViecTot điều hành và đặt dưới tên thương hiệu tương ứng (“các Trang Web”). Thông tin Cá nhân của người dùng có thể được thu thập từ tập cookies được sử dụng trên các Trang Web.

2.Mục đích chung:

Để trả lời các câu hỏi, bình luận và phản hồi của người dùng;
Để liên lạc với người dùng về bất kỳ mục đích nào được liệt kê tại Thông báo này;
Để phục vụ mục đích quản lý nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu trữ cơ sở dữ liệu;
Để phục vụ mục đích phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm;
Để giúp GiupViecTot tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;

3.Đối với khách hàng của các dịch vụ do GiupViecTot cung cấp:

Để thực hiện các nghĩa vụ của GiupViecTot theo bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết với khách hàng;
Để cung cấp cho khách hàng bất kỳ dịch vụ nào mà khách hàng yêu cầu;
Để xử lý các đăng ký của khách hàng và để cung cấp các dịch vụ cho khách hàng;
Khi khách hàng yêu cầu tải xuống và sử dụng ứng dụng GiupViecTot (“Ứng dụng”), hoặc để xử lý yêu cầu của khách hàng, để cung cấp Ứng dụng cho khách hàng và để cung cấp cho khách hàng giấy phép sử dụng Ứng dụng;
Để xử lý việc tham gia của khách hàng vào bất kỳ sự kiện, hoạt động, nhóm trọng điểm, nghiên cứu, cuộc thi, chương trình khuyến mại, cuộc bình chọn, khảo sát hoặc sản phẩm nào;
Để xử lý, quản lý hoặc xác minh việc đăng ký theo dõi của khách hàng đối với GiupViecTot và để cung cấp cho khách hàng các lợi ích dành cho người theo dõi;
Để xác nhận các đặt hàng của khách hàng và xử lý các thanh toán liên quan đến bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào mà khách hàng đã yêu cầu;
Để hiểu và phân tích việc kinh doanh của chúng tôi cũng như các nhu cầu và sở thích của khách hàng;
Để phát triển, tăng cường, và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng;
Để xử lý việc trao đổi hoặc trả lại sản phẩm;

4.Đối với khách hàng là đại lý, người bán hàng, nhà cung cấp, đối tác, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ:

Để phục vụ mục đích hợp tác với khách hàng để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm;
Để tạo điều kiện hoặc cho phép bất kỳ sự kiểm tra nào mà GiupViecTot có thể yêu cầu để hợp tác với khách hàng;
Để xử lý các thanh toán liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà khách hàng cung cấp;
Để liên lạc với khách hàng hoặc với GiupViecTot của khách hàng.

5.Mục đích tiếp thị và quảng bá:

GiupViecTot cũng sử dụng và xử lý thông tin của khách hàng để thông qua đường bưu điện, điện thoại, tin nhắn sms, trực tiếp và/hoặc qua email

Gửi cho khách hàng các cảnh báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng trong các dịp đặc biệt từ GiupViecTot, các đối tác, nhà tài trợ và nhà quảng cáo của GiupViecTot. Thông báo và gửi giấy mời cho khách hàng về các sự kiện hoặc hoạt động do GiupViecTot, đối tác, nhà tài trợ hoặc nhà quảng cáo của GiupViecTot tổ chức. Xử lý các đăng ký tham gia của khách hàng vào các sự kiện hoặc hoạt động và để liên lạc với khách hàng về sự tham gia của khách hàng tại sự kiện hoặc hoạt động đó;

Chia sẻ Thông tin Cá nhân của khách hàng giữa các công ty con, công ty liên kết và liên doanh cũng như các đại lý, người bán hàng, nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, nhà thầu, những bên có thể liên lạc với khách hàng để tiếp thị về sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc khuyến mại của họ.

6.Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của GiupViecTot.

C. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

1.Chuyển giao Thông tin Cá nhân

Thông tin Cá nhân của người dùng có thể được chuyển giao tới, lưu trữ, sử dụng và xử lý bởi một cơ quan tài phán ở ngoài quốc gia của người dùng, hoặc cách khác, tại một quốc gia, bang, thành phố mà người dùng hiện diện tại đó khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do GiupViecTot cung cấp (“Quốc gia Thay thế”), cho các công ty thuộc GiupViecTot nằm ngoài quốc gia của người dùng hoặc Quốc gia Thay thế và/hoặc khi các máy chủ của GiupViecTot được đặt ngoài quốc gia của người dùng hoặc Quốc gia Thay thế. Người dùng hiểu và đồng ý rằng việc chuyển giao Thông tin của người dùng ra khỏi quốc gia của người dùng hoặc Quốc gia Thay thế như được mô tả dưới đây.

2.Tiết lộ cho Bên thứ ba:

Thông tin Cá nhân của người dùng có thể được chuyển giao, truy cập hoặc tiết lộ cho bên thứ ba để phục vụ các Mục đích và Mục đích Bổ sung. Ngoài ra, GiupViecTot có thể làm việc với các công ty, nhà cung cấp dịch vụ hoặc cá nhân khác để thay mặt GiupViecTot thực hiện các chức năng, và vì vậy có thể cung cấp quyền tiếp cận hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của người dùng cho nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba đó. Bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn

Các đối tác của GiupViecTot, bao gồm các bên GiupViecTot cộng tác trong các sự kiện, chương trình và hoạt động nhất định;
Các công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ sự kiện;
Các công ty nghiên cứu thị trường;
Các nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm, các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) về cơ sở hạ tầng, phần mềm và công tác phát triển;
Các cố vấn chuyên môn và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và chuyên gia tư vấn;
Các tổ chức khác trong GiupViecTot; và
Các cơ quan Chính phủ để thực hiện các quy định của pháp luật.
Thông tin Cá nhân cũng có thể được chia sẻ liên quan đến giao dịch doanh nghiệp, ví dụ như bán chi nhánh hoặc bộ phận, sáp nhập, hợp nhất, hoặc bán tài sản, hoặc trong trường hợp hiếm là giải thể doanh nghiệp.

3.Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

GiupViecTot Ltd.
Nhóm Pháp lý và Tuân thủ Chính sách của Doanh nghiệp
Số 7, Ngõ 1 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.
Email: laudonnhahn@gmail.com

4.Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Tùy thuộc vào bất kỳ ngoại lệ nào theo pháp luật hiện hành của quốc gia của người dùng hoặc Quốc gia Thay thế, người dùng có thể yêu cầu quyền truy cập và/hoặc yêu cầu đính chính Thông tin Cá nhân, yêu cầu hạn chế việc xử lý Thông tin Cá nhân của người dùng cho các Mục đích Bổ sung và/hoặc đưa ra bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Thông tin Cá nhân của người dùng bằng cách liên hệ tới:
GiupViecTot Ltd
Lưu ý Nhóm Pháp lý và Tuân thủ Chính sách của Doanh nghiệp
Số 7, Ngõ 1 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.
Email: laudonnhahn@gmail.com

Tuân thủ pháp luật tại quốc gia của người dùng hoặc Quốc gia Thay thế, GiupViecTot có quyền áp dụng một mức phí cho việc truy cập Thông tin Cá nhân của người dùng trong mức cho phép.

Đối với quyền truy cập và/hoặc đính chính Thông tin Cá nhân của người dùng, GiupViecTot có quyền từ chối các yêu cầu truy cập và/hoặc đính chính Thông tin Cá nhân của người dùng với các lý do cho phép theo pháp luật, ví dụ như khi chi phí để cho người dùng quyền truy cập không tương xứng với những rủi ro đối với quyền riêng tư của người dùng hoặc của một người khác.

Nếu người dùng không muốn Thông tin Cá nhân của người dùng được thu thập qua cookies trên Trang Web, người dùng có thể tắt cookies bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet của người dùng để vô hiệu hóa, khóa hoặc tắt cookies, bằng cách xóa lịch sử truy cập của người dùng hoặc xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của người dùng.

5.Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp:

Khi phát sinh khiếu nại, tranh chấp liên quan tới thông tin cá nhân của người dùng, GiupViecTot đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của GiupViecTot và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người dùng khiếu nại về vụ việc liên quan tới thông tin cá nhân của mình tới GiupViecTot bằng cách gọi điện thoại đến số 0397898670, gửi email đến trogiup.gvt@gmail.com, gửi phản hồi từ trang mạng xã hội Facebook chính thức của GiupViecTot, từ ứng dụng GiupViecTot, và/hoặc các hình thức khác không trái quy định pháp luật

Bước 2: Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của GiupViecTot sẽ tiếp nhận các khiếu nại của người dùng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, GiupViecTot sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ người dùng giải quyết tranh chấp đó và trả lời kết quả cho người dùng trong thời hạn 10 ngày làm việc.

Trong trường hợp sự việc nằm ngoài khả năng và thẩm quyền giải quyết của GiupViecTot, GiupViecTot sẽ yêu cầu người dùng đưa sự việc tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

GiupViecTot tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Vì vậy, GiupViecTot cũng đề nghị người dùng tôn trọng và tuân thủ đúng theo Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân này và thực hiện cung cấp các thông tin một cách đầy đủ, chính xác, chi tiết và trung thực. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

D. Khác

1.Liên kết với Trang Web của Bên thứ ba

Các Trang Web có thể chứa các liên kết tới các trang web của các bên thứ ba. Xin vui lòng lưu ý rằng GiupViecTot không chịu trách nhiệm đối với việc thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ, hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin của các bên thứ ba đó. Nếu người dùng trực tiếp cung cấp thông tin cho những trang đó, chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của những trang đó sẽ được áp dụng và GiupViecTot không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xử lý thông tin hoặc các chính sách bảo mật của những trang đó.

2.Thông tin Cá nhân của Trẻ chưa thành niên và Cá nhân Khác

Nếu người dùng là một bậc cha mẹ hoặc người giám hộ, xin vui lòng không cho phép trẻ chưa thành niên (người dưới 18 (mười tám) tuổi) dưới sự giám hộ của người dùng gửi Thông tin Cá nhân tới GiupViecTot. Trong trường hợp Thông tin Cá nhân như vậy được cung cấp cho GiupViecTot, bằng cách này người dùng chấp thuận cho việc xử lý Thông tin Cá nhân của trẻ chưa thành niên và cá nhân người dùng chấp nhận và đồng ý ràng buộc bởi Thông báo này và chịu trách nhiệm đối với các hành động của trẻ.

Trong một số trường hợp người dùng có thể đã cung cấp Thông tin Cá nhân liên quan đến cá nhân khác (ví dụ như vợ/chồng, các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè của người dùng) và trong những trường hợp đó người dùng thay mặt và đảm bảo rằng người dùng được ủy quyền cung cấp Thông tin Cá nhân của họ cho GiupViecTot và người dùng đã có sự chấp thuận của họ về việc Thông tin Cá nhân của họ được xử lý và sử dụng theo cách thức như đã nêu trong Thông báo này.

3.Thừa nhận và Chấp thuận

Bằng cách trao đổi với GiupViecTot, sử dụng các dịch vụ của GiupViecTot, mua các sản phẩm từ GiupViecTot hoặc qua làm việc với GiupViecTot, người dùng thừa nhận rằng người dùng đã đọc và hiểu Thông báo này và đồng ý và chấp thuận việc GiupViecTot sử dụng, xử lý và chuyển giao Thông tin Cá nhân của người dùng như được mô tả trong Thông báo này.

GiupViecTot có quyền chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản của Thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Thông báo cập nhật trên các Trang Web. Bằng cách tiếp tục trao đổi với GiupViecTot, bằng cách tiếp tục sử dụng các dịch vụ của GiupViecTot, mua các sản phẩm từ GiupViecTot hoặc qua tiếp tục làm việc với GiupViecTot sau khi Thông báo này được chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi, những hành động như vậy có nghĩa là người dùng chấp nhận những chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi đó.

Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và ngôn ngữ khác của Thông báo này, bản tiếng Anh được ưu tiên áp dụng.

4.Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của người dùng trên Ứng dụng và website của GiupViecTot được GiupViecTot cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của GiupViecTot. Việc thu thập và sử dụng thông tin của người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. GiupViecTot cam kết rằng:

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của thành viên, GiupViecTot sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.

Ban quản lý GiupViecTot yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành Viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán…, và chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý và cập nhật của những thông tin trên. Ban quản lý GiupViecTot không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người dùng nếu xét thấy thông tin cá nhân của người dùng đó cung cấp là không chính xác.