Bảng Giá Dịch Vụ Giúp Việc, Giặt Là

1.Bảng giá dịch vụ giúp việc

2.Bảng giá dịch vụ giặt

a.Giặt tại nhà khách hàng

b.Mang về xưởng để giặt

3.Đặt dịch vụ:

Gọi Ms.Mai 0397 898 670- 0389 873 840

4.Thanh toán

Công ty TNHH Dịch vụ giáo dục Thanh Xuân

Số tài khoản: 21710000281479

Tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Từ Liêm, Hà Nội.

Giám đốc

Bạn đã đăng ký thành công khóa học

x
0397 898 670