Quy trình sử dụng dịch vụ

Bước 1. Đăng ký tư vấn dịch vụ

Khách hàng sử dụng dịch vụ để lại thông tin và yêu cầu về dịch vụ.

Bước 2. Tư vấn, xác nhận sử dụng dịch vụ

Giupviectot.vn gọi điện tư vấn dịch vụ.

Khách hàng xác nhận sử dụng dịch vụ và thanh toán.

Bước 3. Quá trình sử dụng dịch vụ

Giupviectot.vn giám sát chất lượng từng ca làm.

Khách hàng đánh giá chất lượng ca làm.

Phòng Kinh doanh

Bạn đã đăng ký thành công khóa học

x
0397 898 670