Quy trình tuyển dụng

(Quy trình nhận việc để đi làm)

Bước 1. Đăng ký nhận việc đi làm

Ứng viên nhận việc làm để lại thông tin gồm: Họ tên, SỐ ĐIỆN THOẠI, quận làm việc

Bước 2. Tư vấn, xác nhận thông tin

- GiupViecTot.vn gọi điện tư vấn về công việc, thu nhập, đào đạo, cách nhận việc làm…

- Ứng viên đăng ký thời gian đi đào tạo

Bước 3. Nhận việc, đi làm

- Nộp hồ sơ, ký hợp đồng.

- Nhận việc và đi làm.

Phòng Tuyển dụng

Bạn đã đăng ký thành công khóa học

x
0397 898 670