Thẻ: Nhân viên tạp vụ tiếng Anh là gì

Nhân viên tạp vụ tiếng Anh là gì? – Những điều cần hiểu về nhân viên tạp vụ

Nhân viên tạp vụ tiếng anh là gì? Bài viết dưới đây sẽ giải thích cho bạn chi tiết bạn nhé. Nhân viên tạp vụ tiếng Anh là gì? Trong tiếng Anh, nhân viên tạp vụ được gọi là housekeeping staff [ˈhaʊskiːpɪŋ][stɑːf]. Nhân viên tạp vụ hay nhân viên vệ sinh được hiểu là người […]

Xem ngay